Päivi Andersson

Jyväskylän Halssila – Halssilan koulu ja kirjasto

Halssilan koulu ja kirjasto sijoittuvat maisemallisesti merkittävälle paikalle mäen päälle mäntymetsikön suojiin. Koulun ympäristöön on 1900-luvulla rakennettu omakotitaloja ja 2000-luvulla omakoti-, rivi- ja pienkerrostaloja.

Halssilalaiset kävivät 1960-luvulle saakka koulua Tourulassa. Tourulan kansakoulu sijaitsi Vaajakoskentien varressa Tuohimutkassa. Uusi koulu rakennettiin Jyväskylän kaupunginvaltuuston vuoden 1963 päätöksen mukaan nykyiselle koulunmäelle. Vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehti Jukka Kolehmainen. Kouluun rakennettiin valoisat luokat, suuri liikuntasali sekä kunnollinen keittiö ja ruokasali, jollaisia ei vanhalla puukoululla ollut.

Koulun vieressä on niin ikään arkkitehti Jukka Kolehmaisen suunnittelema kirjasto. Se muodostuu kahden kerroksen korkuisesta eteis- ja kokoontumistilasta, toisen kerroksen lainausosastosta avonaisine portaikkoineen sekä siipiosasta, jossa sijaitsee vahtimestari-talonmiehen asunto. Kirjaston sisustuksen suunnitteli sisutusarkkitehti Hellevi Ojanen. Koulu ja kirjasto ovat yhtenäinen ja ehyt julkista palvelutoimintaa kuvaava rakennusryhmä, joka muodostaa maiseman kohokohdan. Rakennukset ja maisema kuvastavat hyvin kaupunginosan lähiörakentamisen vaihetta, jolloin palveluita rakennettiin eri puolille kaupungistuvaa ja autoistuvaa Jyväskylää. Kirjaston ja koulun liikunta- ja piha-alueet sijoittuvat luonnontilaiseen mäntymetsikköön pientaloalueiden väliin.

Lähteet

Haikari, Janne. Nakertaen XVI kaupunginosa. Tuohimutkan–Kivistön–Halssilan paikallishistoria. Halssilan asukasyhdistys. Jyväskylä 2001.

Lindell, Leena. Jyväskylän säilytettävien omakotitaloalueiden inventointi 2005, Keski-Suomen museon rakennustutkimusarkisto.

Suur-Halssilan modernin rakennusperinnön inventointi, Keski-Suomen museon KIOSKI-tietokanta.

SÄILYKE – Säilytettävien pientaloalueiden selvitysraportti. Jyväskylän kaupunki, kaavoitus 2010.

Halssilan koulu ja kirjasto sijoittuvat maisemallisesti merkittävälle paikalle mäen päälle mäntymetsikön suojiin. Koulun ympäristöön on 1900-luvulla rakennettu omakotitaloja ja 2000-luvulla omakoti-, rivi- ja pienkerrostaloja.

Halssilalaiset kävivät 1960-luvulle saakka koulua Tourulassa. Tourulan kansakoulu sijaitsi Vaajakoskentien varressa Tuohimutkassa. Uusi koulu rakennettiin Jyväskylän kaupunginvaltuuston vuoden 1963 päätöksen mukaan nykyiselle koulunmäelle. Vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehti Jukka Kolehmainen. Kouluun rakennettiin valoisat luokat, suuri liikuntasali sekä kunnollinen keittiö ja ruokasali, jollaisia ei vanhalla puukoululla ollut.

Koulun vieressä on niin ikään arkkitehti Jukka Kolehmaisen suunnittelema kirjasto. Se muodostuu kahden kerroksen korkuisesta eteis- ja kokoontumistilasta, toisen kerroksen lainausosastosta avonaisine portaikkoineen sekä siipiosasta, jossa sijaitsee vahtimestari-talonmiehen asunto. Kirjaston sisustuksen suunnitteli sisutusarkkitehti Hellevi Ojanen. Koulu ja kirjasto ovat yhtenäinen ja ehyt julkista palvelutoimintaa kuvaava rakennusryhmä, joka muodostaa maiseman kohokohdan. Rakennukset ja maisema kuvastavat hyvin kaupunginosan lähiörakentamisen vaihetta, jolloin palveluita rakennettiin eri puolille kaupungistuvaa ja autoistuvaa Jyväskylää. Kirjaston ja koulun liikunta- ja piha-alueet sijoittuvat luonnontilaiseen mäntymetsikköön pientaloalueiden väliin.

Lähteet

Haikari, Janne. Nakertaen XVI kaupunginosa. Tuohimutkan–Kivistön–Halssilan paikallishistoria. Halssilan asukasyhdistys. Jyväskylä 2001.

Lindell, Leena. Jyväskylän säilytettävien omakotitaloalueiden inventointi 2005, Keski-Suomen museon rakennustutkimusarkisto.

Suur-Halssilan modernin rakennusperinnön inventointi, Keski-Suomen museon KIOSKI-tietokanta.

SÄILYKE – Säilytettävien pientaloalueiden selvitysraportti. Jyväskylän kaupunki, kaavoitus 2010.

Puutarhatarinoita-sivusto kerää tietoa kaupunkialueiden yksityisistä pihoista ja puutarhoista.

Pin It on Pinterest