Jyväskylän kaupunkiin ollaan kehittämässä uudentyyppistä keskuspuistoa, Kehä Vihreää. Keskuspuisto-sanan kun kuulee, tulee ensimmäiseksi mieleen esimerkiksi Helsingin Keskuspuisto. Ja rupeaa ehkä ihmettelemään, että missäs Jyväskylästä sellainen löytyy. Kehä Vihreä on muodoltaan – kuten nimikin sen kertoo – kehämäinen. Keskuspuistoksi se sopii keskeisen sijaintinsa ansiosta eli Kehä Vihreä kehystää kaupungin ydinkeskustaa.

Kehä Vihreän muoto on sen vahvuus, sillä se on varsin monen asukkaan saavutettavissa. Alle 300 metrin etäisyydellä Kehä Vihreästä asuu yli 22000 jyväskyläläistä. WHO:n kansainvälisten mittareiden mukaan Kehä Vihreä on siis noin joka kuudennen jyväskyläläisen lähivirkistysalue. Toki Kehä Vihreän muoto tuottaa haasteita, jotka korostuvat sen kapeimmilla kohdilla. Niissä viheralueen tuntu voi olla tällä hetkellä hatara – mutta näihin puutteisiin saataneen ratkaisuja tulevina vuosina.

Kehä Vihreä koostuu varsin tutuista osa-alueista, kuten Harjusta, Viitaniemestä, Tourujoesta tai Seminaarinmäestä. Sieltä löytyy viisi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, yksi luonnonsuojelualue sekä paljon toimintoja ja aktiviteetteja. Maisemiltaan alue on vaihteleva ja sieltä löytyy Jyväskylän edustavimpia piirteitä: harju, vesistöjä sekä vehreä Tourujoen laakso.

Kehä Vihreä on ideana jo muutamia vuosia “vanha”. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään kaupungin viherpolitiikan vuonna 2012, että Kehä Vihreä on yksi kaupungin virkistys- ja viheralueiden kehittämisen painopisteistä. Tämän vuoden helmikuussa hyväksyttiin toimenpideohjelma, ja lähivuosina alkaa maastossakin näkymään yhtä jos toista. 
 
Vuonna 2017 Kehä Vihreä on osa Suomen itsenäisyyden juhlintaa, ja sen kunniaksi valmistuu mm. Sepänkeitaan yhteisötaideteos sekä Tourujoen puisto. Juhlavuoden lopuksi järjestetään näyttely Keski-Suomen luontomuseossa.
 
Kehä Vihreän toimenpideohjelman mukaisesti sen visiona on tulevaisuudessa olla elvyttävä, aktiivinen ja elämyksellinen. Elvyttävyydellä tarkoitetaan muun muassa sitä, että Kehä Vihreä tarjoaa asukkaille alueen, jossa he voivat kokea luontoa, virkistäytyä työpäivän jälkeen ja toipua stressistä. Tutkitustihan vihreät alueet alentavat verenpainetta ja tuottavat muitakin hyvinvointivaikutuksia.
 
Aktiivisuus periaatteena tarkoittaa, että Kehä Vihreällä löytyy erilaisille käyttäjille toimintoja. Alueella voi saada itsensä hikeen tai viettää leppoisammin aikaa esimerkiksi lasten kanssa. Yksi keskeisimpiä konkreettisia toimenpiteitä, joita pikku hiljaa viedään Kehä Vihreällä eteenpäin, ovat reitit. Monelta osin reitit ovat jo valmiina, mutta muutamia katkoksia kehältä löytyy. Tavoitteena on, että jonain päivänä alueen voisi kiertää yhtenäistä reitistöä pitkin. Lisäksi tavoite on, että reitit kulkisivat pääosin viheralueilla siten, että teiden ja katujen ylityksiä olisi mahdollisimman vähän.
 
Elämyksellisyys voi tarkoittaa muun muassa sitä, että Kehä Vihreälle tuodaan taidetta. Taide halutaan tuoda osaksi ympäristösuunnittelua siten, että se tukee alueen kehittämisen muita tavoitteita, esimerkiksi alueen orientoituvuuden parantamista. Taiteen muodoista esimerkiksi ympäristötaide tai yhteisötaide ovat hyvin soveltuvia alueelle. Yhteisötaidetta alueelle tosiaankin on jo tulossa tänä vuonna – parhaillaan yli sata koululaista on tekemässä pylväs- ja mosaiikkiteoksia, jotka sijoitetaan Sepänkadun ja Rajakadun risteysalueelle.

Osallisuus on yksi Kehä Vihreän kehittämisen lähtökohtia. Asukkailta ja muilta tahoilta tulevia ideoita kysellään ja kuulostellaan monin tavoin. Parhaimpia niistä ollaan valmiita viemään tarvittaessa nopeastikin käytäntöön. Budjetistakin on sovittu, että sieltä tarvittaessa löytyy pieniä summia ideoiden eteenpäin viemiseen. Keveys ja resurssiviisaus on yksi lähtökohta – miten aluetta voi kehittää ilman, että tarvitaan isoja investointeja ja toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 
Kehä Vihreän kehittäminen on aktivoitunut, ja siihen toivotaan jatkuvasti uusia toimijoita ja heidän mukanaan uusia ideoita. Toive olisi, että jonain päivänä homma voisi niin sanotusta karata kaupungin lapasista – positiivisella tavalla. Että Kehä Vihreä koettaisiin kaikkien jyväskyläläisten omaksi alueeksi, jolla syntyisi spontaanisti tapahtumia, tempauksia tai muuta toimintaa asukkaiden ja miksei muualtakin tulleiden iloksi.
 
Kehä Vihreän kuulumisia voi seurata sen nettisivuilta tai Kehä Vihreän kehittäjien Facebook-sivuilta. Lopuksi toivotan kaikki tervetulleeksi elokuussa Kehä Vihreä -kävelyille. Niistä tulee lähiaikoina lisätietoa Kehä Vihreän nettiin.

http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kehavihrea
https://www.facebook.com/groups/kehavihreankehittajat/

Mervi Vallinkoski

Puutarhatarinoita-sivusto kerää tietoa kaupunkialueiden yksityisistä pihoista ja puutarhoista.

Pin It on Pinterest

Share This